Terug naar De Lutte of Landelijk


Naam van de kapel Mariakapel Hanhofweg
Plaats De Lutte
Adres kapel Hanhofweg
Extra aanwijzing om de kapel te kunnen vinden 110 meter ten westen van de splitsing met de Hoge Kaviksweg
Bisdom Aartsbisdom Utrecht
Ligging ten opzichte van Utrecht NO
KM fietsen van Utrecht naar de kapel 147
Openingstijden altijd open
Datum foto's 17 augustus 2023

(klik op de foto en zoom in)

voor de geschiedenis van deze kapel ga naar
www.visitdeluttelosser.nl/zien-doen/mariakapellen-en-landkruisen/ 


klik op de foto en fullscreen


Een R.K. Kerk dichtbij St. Plechelmuskerk
Plaats De Lutte
Adres kerk Plechelmusstraat 7
Postcode 7587 AL
Naam van de parochie Parochie Lumen Christi
Website van de parochie www.parochielumenchristi.nl