Hallo, ik ben Herbert Wagenvoort, 51 jaar oud en ik woon in Nijmegen.

Ik ben Protestants opgevoed maar pas in oktober 2004, op 31 jarige leeftijd, tot geloof gekomen. In 2009 en 2010 kwam ik regelmatig langs de Mariakapel in Mook aan de Mortel en daardoor ben ik geïnteresseerd geraakt in Maria. Het Mariabeeld fascineerde mij enorm en zo ben ik tot het besluit gekomen om Katholiek te worden. Vanaf eind 2011 ben ik vieringen in de kerk gaan bezoeken. Vervolgens heb ik in 2013 vormsel gedaan in de huidige parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen.

Voor een uitleg over wie Maria is en hoe je tot haar kunt bidden verwijs ik graag naar Wie is Maria.

In de tweede helft van het jaar 2015 ben ik op het idee gekomen om een Mariawebsite te gaan bouwen. Ik was al langer bezig met het bezoeken en fotograferen van Mariakapellen. Ik hoop zo voor mensen die geïnteresseerd zijn in Mariakapellen iets te betekenen. Er zijn ook andere goede websites over Mariakapellen. Deze site, Mariakapellen in Nederland, onderscheidt zich in drie opzichten:

  • In de overzichten staan alleen Mariakapellen en dus geen kapellen van andere heiligen, Heilige-Familie-kapellen of Calvarieberggroepen;
  • Het voordeel dat je snel en makkelijk een Mariakapel kunt vinden in jouw eigen bisdom;
  • Er zijn geen websites in Nederland die zoveel Mariakapellen heeft als Mariakapellen in Nederland. Maar ook deze site is nog niet compleet. Op internet en onderweg worden door mij nog steeds nieuwe Mariakapellen gevonden. Het doel is wel om in de loop van de tijd alle Mariakapellen uit Nederland in deze site op te nemen.

Informatie (borden, websites, stenen, folders, krantenberichten en/of video's) over de geschiedenis van de kapel zijn (indien aanwezig) ook toegevoegd.

Deze website heeft als doel om Mariakapellen te laten zien die geopend zijn als de kerk gesloten is. De Mariakapellen moeten in Nederland liggen en het kunnen zowel zelfstandige kapellen als kapellen in kerken, Mariabeelden binnen of buiten de kerk, piëta's, Mariagrotten, muurkapellen, boomkapellen of veldkapellen zijn.  Het gaat meerdere jaren kosten om alle Mariakapellen te kunnen fotograferen. 

Verder wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen te bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de bouw, de verzorging en de realisering van de openingstijden van deze prachtige Mariakapellen. Ik ben zo vrij geweest om de door mij zelf gemaakte foto's van deze kapellen via deze site op het internet te zetten. Dit heb ik gedaan in de veronderstelling dat deze website een positieve bijdrage zal leveren aan mensen die graag Maria willen bezoeken. Wilt u desondanks als bestuur van een Mariakapel uw kapel niet op deze website geplaatst zien? Geef dit dan door via de contactpagina. Dit zou ik natuurlijk erg jammer vinden. Graag wil ik u erop wijzen dat de website door mij van "A tot Z" is gecontroleerd. Er staan dus geen inhoudelijke fouten in.

Bent u juist enthousiast over deze website en weet u Mariakapellen te vinden die nog niet op deze website staan vermeld? Graag ontvang ik van u de adressen en/of wetenswaardigheden. Ga hiervoor naar de Contactpagina (dit geldt ook voor het doorgeven van fouten en/of het verstrekken van juiste info en geschikte foto's). Alvast bedankt hiervoor.

Tot slot wil ik u toewensen dat deze website en het daadwerkelijk bezoeken van Mariakapellen uw relatie met Maria zal versterken waardoor u vreugde en geluk zult vinden.

Met vriendelijke groeten van Herbert Wagenvoort.