Home » Nieuws

Uitleg over het aantal kapellen:

De startdatum van deze website is 12 september 2016 vanaf 9.00 met 453 Mariakapellen.

In de periode vanaf 12 september tot en met 31 december 2016 zijn er 150 Mariakapellen toegevoegd aan deze website. In 2017 waren dit er 22, in 2018 waren dit er 79, in 2019 waren dit er 65 en in 2020 waren dit er 151. Vanaf 1 januari 2021 zijn er 8 kapellen bijgekomen. Een overzicht van deze Mariakapellen vindt u onderaan deze pagina. Om diverse redenen zijn er 19 kapellen van deze site afgehaald. De kapel bleek bijvoorbeeld toch niet vrij toegankelijk, kende geen openingstijden buiten de kerktijden, kapel bestaat niet meer, enzovoort.

Totaal bevat deze website nu dus: 453 + 150 + 22 + 79 + 65 + 151 + 9 - 19 = 910 Mariakapellen.


Uitleg over de gemaakte foto's:

Wilt u weten van welke kapellen foto's zijn gemaakt, ga dan naar de Homepage en klik op de diaserie. Hier kunt u alle kapellen bekijken waarvan foto's zijn gemaakt. Aan het einde van de diaserie staan de kapellen die recentelijk zijn gefotografeerd. Voor een overzicht van deze diaserie kunt u gaan naar de pagina Diaserie.


Nieuwe kapellen:

Bijna wekelijks worden door mij nog nieuwe kapellen gevonden. Ik kom dan met de fiets langs een kerk en zie dan dat de kerkdeur openstaat. Deze dagkapellen in kerken staan nog lang niet allemaal in deze website. Ook vind ik nog steeds nieuwe Mariakapellen en Lourdesgrotten op het internet en ontvang ik geregeld kapellen via e-mail. Mijn schatting is dan ook dat het totaal aantal Mariakapellen in deze website zeker op 950 tot misschien wel 1000 kapellen gaat uitkomen.


Tabel van nieuwe Mariakapellen die vanaf 1 januari 2021 op deze site erbij zijn gekomen:

Plaats Adres (Officiële) Naam van de kapel Datum op de site gezet Bisdom
1 Terneuzen Alberdingk Thijmstraat 2 Mariakapel Alberdingk Thijmstraat 2 januari 2021 Breda
2 Assen Doctor Nassaulaan 3C Noodkapel “Onze Lieve Vrouw Onderdak” 19 januari 2021 Groningen-Leeuwarden
3 Amstelveen Noorddammerlaan 126 Torenkapel Sint-Urbanuskerk Bovenkerk 29 januari 2021 Haarlem-Amsterdam
4 Terneuzen Korte Kerkstraat Vredeskapel Terneuzen 29 januari 2021 Breda
5 Schin op Geul Sint Jansbosweg Sint Jansboskapel 3 februari 2021 Roermond
6 Rijsbergen Watermanseweg Kapel Maria Middelares van alle Genaden 3 februari 2021 Breda
7 Amsterdam Postjesweg 125 Mariakapel Postjesweg 9 februari 2021 Haarlem-Amsterdam
8 Berlicum nb Sassenheimseweg Mariakapel Sassenheimseweg 10 februari 2021 Den Bosch
9 Ulestraten Groenstraat Mariakapel Groenstraat Ulestraten 27 juli 2021 Roermond