Home » Nieuws

Uitleg over het aantal kapellen:

De startdatum van deze website is 12 september 2016 vanaf 9.00 met 453 Mariakapellen.

In de periode vanaf 12 september tot en met 31 december 2016 zijn er 150 Mariakapellen toegevoegd aan deze website. In 2017 waren dit er 22, in 2018 waren dit er 79, in 2019 waren dit er 65, in 2020 waren dit er 151 en in 2021 waren dit er 96. Vanaf 1 januari 2022 zijn er 3 kapellen bijgekomen. Een overzicht van deze Mariakapellen vindt u onderaan deze pagina. Om diverse redenen zijn er 26 kapellen van deze site afgehaald. De kapel bleek bijvoorbeeld toch niet vrij toegankelijk, kende geen openingstijden buiten de kerktijden, kapel bestaat niet meer, enzovoort.

Totaal bevat deze website nu dus: 453 + 150 + 22 + 79 + 65 + 151 + 96 + 3 - 26 = 993 Mariakapellen.


Uitleg over de gemaakte foto's:

Wilt u weten van welke kapellen foto's zijn gemaakt, ga dan naar de Homepage en klik op de diaserie. Hier kunt u alle kapellen bekijken waarvan foto's zijn gemaakt. Aan het einde van de diaserie staan de kapellen die recentelijk zijn gefotografeerd. Voor een overzicht van deze diaserie kunt u gaan naar de pagina Diaserie.


Nieuwe kapellen:

Bijna wekelijks worden door mij nog nieuwe kapellen gevonden. Ik kom dan met de fiets langs een kerk en zie dan dat de kerkdeur openstaat. Deze dagkapellen in kerken staan nog lang niet allemaal in deze website. Ook vind ik nog steeds nieuwe Mariakapellen en Lourdesgrotten op het internet en ontvang ik geregeld kapellen via e-mail. Mijn schatting is dan ook dat het totaal aantal Mariakapellen in deze website zeker op 950 tot misschien wel 1000 kapellen gaat uitkomen.


Tabel van nieuwe Mariakapellen die vanaf 1 januari 2022 op deze site erbij zijn gekomen:

Plaats Adres (Officiƫle) Naam van de kapel Datum op de site gezet Bisdom
1 Tilburg Stevenzandsestraat 17 Mariakapel Stevenzandsestraat 25 januari 2022 Den Bosch
2 Cuijk Mariaplein Mariakapel Mariaplein Cuijk 15 april 2022 Den Bosch
3 Odiliapeel Oudedijk 43 Mariakapel Oudedijk 30 april 2022 Den Bosch