Hieronder staat een overzicht vermeld van alle parochies (281) in deze website. Daarbij staat ook het internetadres weergegeven en het aantal Mariakapellen dat ligt in het gebied van desbetreffende parochie.

Er zijn 42 websites van parochies die geen Mariakapellen hebben conform de voorwaarden (o.a. openingstijden) van deze website. Dit wil niet zeggen dat er geen Mariakapellen zijn. Het is een weergave van de situatie zover ik dat tot nu toe heb kunnen vinden! Deze parochies en internetadressen staan niet vermeld op deze website. Voor de duidelijkheid: iedere Katholieke Kerk heeft een Mariakapel en/of Mariabeeld.

Op internet heb ik dus nu totaal 323 parochies (of gelijksoortige samenwerkingsverbanden) gevonden met de bijbehorende website. Het gemiddelde is dus 3 tot 4 Mariakapellen per parochie in Nederland.

Omdat ik niet alle kerken in mijn database heb staan kan ik geen uitspraak doen over het gemiddelde aantal kerkgebouwen per parochie en dus ook niet over het totaal aantal Katholieke kerkgebouwen in Nederland waar een eredienst mag worden gehouden. Misschien dat dit in de loop van tijd nog wel gaat lukken.