links is foto van veraf en rechts is foto van dichtbij


1. Jezus wordt in de tempel opgedragen


2. de vlucht naar Egypte


3. het verlies in den tempel


4. ontmoeting op den kruisweg


5. kruisiging en dood van Jezus


6. afneming van het kruis


7. graflegging van Jezus