Bron: website bestuurlijknieuws.nl

Datum: 4 juni 2018

Op bovengenoemde datum heeft de volgende informatie op internet gestaan:


WATERTAPPUNT TERHEIJDEN IN GEBRUIK GENOMEN DOOR WETHOUDER HARRY BAKKER

Van 17 tot en met 25 april 2015 was de Week van ons water. In dat kader neemt wethouder Harry Bakker op vrijdag 24 april in Terheijden een water-tappunt in gebruik genomen.

Het eerste tappunt van de gemeente Drimmelen staat in Terheijden aan de Poolse Dreef bij de Mariakapel.

Het tappunt is een initiatief van ‘Join the Pipe’. Een internationale organisatie, die met het aanleggen van tappunten in verschillende landen, de langste waterleiding ter wereld aanlegt. Zij promoot zo het drinken van kraanwater met als doel een eerlijke verdeling van drinkwater (meer info: http://join-the-pipe.org/nl). De gemeente Drimmelen ondersteunt het initiatief met het installeren van het tappunt in Terheijden.

De Week van ons water is een initiatief van de gemeenten in Midden- en West-Brabant en waterschap Brabantse Delta. Tussen 17 en 25 april vinden diverse activiteiten plaats. Zo staan de deuren open van een aantal rioolwaterzuiveringen en gemalen open en kun je in Breda wandelen in het oude riool. Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.weekvanonswater.nl.

Water is onlosmakelijk verbonden met ons leven. Tijdens de Week van ons water kan iedereen in zijn of haar gemeente zien en ervaren dat water niet vanzelfsprekend is.