Bron: website stpaulusparochie.nl

Datum: 11 mei 2018

Op de bovengenoemde datum stond de hieronder vermelde informatie op de bovengenoemde website:


40-jarig jubileum:

Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Koor Kiddoesj in 2009 hebben ze in juli 2009 een jubileumviering in de kerk verzorgd. In december 2009 heeft Koor Kiddoesj samen met het Beltrums mannenkoor een concert gegeven.

Aan het eind van het jubileumjaar heeft Koor Kiddoesj als cadeau een Mariakapel geschonken aan de Beltrumse gemeenschap. Deze Mariakapel was door vrijwilligers van het koor ontworpen en gerealiseerd. Op 21 maart 2010 werd de Mariakapel onder grote belangstelling door oud-pastoor H. Scholten onthuld en ingezegend.