Home » Uitleg over deze site

Hieronder vindt u een aantal wetenswaardigheden over deze website:

1.
In deze website zijn momenteel 764 Mariakapellen opgenomen en er zijn vier methoden om te zoeken naar een kapel.
Namelijk:
1. in een bisdom zoeken met de plaatsen op alfabetische volgorde;
2. in een bisdom zoeken met de namen van de parochie op alfabetische volgorde;
3. in een bisdom zoeken door ten NO, ZO, ZW of NW van de stad te zoeken (de stad waar de bisschop is gezeteld);
4. landelijk zoeken met de plaatsen op alfabetische volgorde.
Alle kapellen zijn dus 4 keer te vinden in deze website. Nog niet alle Mariakapellen zijn door de webmaster gefotografeerd. Voor de planning van deze werkzaamheden kunt u gaan naar de Webmaster.  Alle gefotografeerde Mariakapellen kunt u terugvinden op de Homepage door de diapresentatie te bekijken. De nieuwste foto's worden dus steeds achteraan toegevoegd (nu totaal 384 kapellen). Voor een overzicht van deze diaserie kunt u gaan naar de pagina Diaserie;

2.
De belangrijkste zoekmethode in deze website is het zoeken in een bisdom met de plaatsen op alfabetische volgorde. Hier kunt u immers ook de foto's en de nadere informatie vinden over de kapel (inloggen in de kapelpagina). Bij de andere zoekmethoden kunt u niet inloggen in de kapelpagina. Maar u vindt hier wel de plaats, de straat (+ een toevoeging indien nodig) en indien aanwezig de officiële naam van de kapel. Door de kapel opnieuw op te zoeken via zoekmethode 1 (zie punt 1) kunt alsnog de foto's en info bekijken;

3.
Bij de zoekmethode 3 (zoeken ten NO, ZO, ZW of NW van de stad) liggen sommige kapellen precies op de grens met het andere gebied. Indien het niet lukt om uw kapel te vinden, kan het zijn dat u in het aangrenzende gebied moet zoeken.
Ieder bisdom heeft één kathedraal en deze staat in de plaats waarnaar het bisdom is vernoemd. Dit zijn dus de steden Utrecht, Den Bosch, Roermond, Breda, Haarlem, Rotterdam en Groningen. Dit is ook de plaats waar de bisschop zetelt. De vermelde kilometers betreffen de afstand vanaf het huis waar de bisschop zetelt tot aan de kapel indien deze afstand wordt afgelegd met de fiets. De kapellen staan dus gesorteerd op het aantal kilometers (oplopend);

4.
In de info van de Mariakapel vindt u een R.K. Kerk dichtbij vermeld. Er is geprobeerd om die kerk te vermelden die het meest dichtbij is. Een enkele keer heb je meerdere kerken dichtbij. In dat geval is er dus een keuze gemaakt;

5.
Waar het woord Mariakapel wordt gebruikt in deze website kan dit ook betekenen dat het een Mariabeeld betreft binnen of buiten de kerk, een veldkapel, een zelfstandige Mariakapel, een Mariagrot binnen of buiten de kerk, een muurkapel, een boomkapel, piëta of een Mariakapel in de kerk zelf;

6.
Het aangeven van de parochie en de bijbehorende website in het gebied waarin de Mariakapel ligt, is soms wat lastig omdat men bijvoorbeeld nog bezig is met het fusieproces die moet leiden tot de nieuwe parochie. De oude websites van de afzonderlijke kerken zijn dan nog actief en een nieuwe website is in de maak.
Met het aangeven van de parochie waarin de Mariakapel ligt, wordt in deze website alleen bedoeld dat de Mariakapel in het gebied ligt van de parochie. Hiermee wordt niet een organisatorische binding bedoeld. In hoeverre de parochie dus iets te zeggen heeft over de kapel of andersom (de mensen van de Mariakapel over de Kerk) dit valt hier uit deze website niet af te leiden;

7.
In het bisdom Roermond heb ik niet altijd de naam van de parochie kunnen vinden en de bijbehorende website. Wel kon ik dan soms een dekenaat vinden waarbij de desbetreffende Kerk toe behoort. Hier is dan toch wat informatie over deze kerk te vinden. Indien dit in de toekomst verandert zal deze website ook bijgewerkt worden. Weet u de naam van de nieuwe parochie en de bijbehorende website? Dan stel ik het zeer op prijs als u dit aan mij wilt doorgeven. Ga hiervoor naar de Contactpagina;

8.
In een pagina van een Mariakapel staat ook het item Extra aanwijzing om de kapel te kunnen vinden. Indien hier niets is ingevuld, is het voor deze kapel niet nodig een extra aanwijzing te krijgen (bijvoorbeeld vanwege een aanwezig huisnummer). Of het wordt later ingevuld nadat de webmaster de kapel bezocht heeft;

9.
De openingstijden van de Mariakapellen zijn door mij zo precies mogelijk vermeld. Maar van de meeste Mariakapellen heb ik
geen exacte openingstijden kunnen vinden. De meeste kapellen hebben de volgende vermelding: dagelijks geopend of altijd open. Altijd open is ook echt altijd open maar ten aanzien van de vermelding dagelijks geopend wil ik graag opmerken dat dit een vermoeden van mij is aangezien dit vaak zo het geval is. Dit is dan meestal ergens tussen 9.00 tot 17.00;

10.
Indien u bij het zoeken in een bisdom op een plaats klikt kunt u in één oogopslag zien welk Mariakapellen foto's bevatten (bruine rechthoekige button) en welke niet (bruine ronde button).