Lourdesgrot Banholt

In 1911 was er een extreem droge zomer. De plaatselijke
waterputten stonden droog. Enkele boeren van Banholt en Terhorst
kwamen bij elkaar en besloten de hulp van O.L. Vrouw in te roepen
door een grot voor haar te bouwen. Toenmalig rector August Kengen
en plaatselijk aannemer Jos Kempeners bezochten meerdere grotten
in de omgeving en besloten een grot te bouwen ter ere van O.L.
Vrouw van Lourdes. In juni 1911 werd de grot gemetseld door
Kempeners met zijn helper Winadus Kevers. De vuurstenen zijn
afkomstig uit de Banholter Grubbe waar ze door rector Kengen als
amateur-archeoloog met kennersoog waren uitgezocht in de plaatselijke
"Botkoel" (hier werden stenen gebot (met hamers klein geslagen). Het
bouwmaterieel werd gratis door plaatselijke boeren met kar en paard
aangevoerd. Volgens mondelinge overlevering werd de smeekbede
om regen verhoord: toen de laatste stenen gemetseld werden moest de
grot afdekt worden want er volgde een enorme plensbui! De grot
werd ingezegend op zondag 17 september 1911.
(Dit gedenkteken kon hier geplaatst worden dankzij de opbrengst van
het feest op 1 mei 2011 door Comité "Lourdesgrot 100 jaar").