ST ELIZABETHSKERK

Op de plaats van een middeleeuwse kerk verrees in de
14e eeuw een uitgebreid kerkgebouw, dat na 1500 in
twee fasen is veranderd: een verhoging van het koor
en het optrekken van de zijbeuken. Onder invloed van de
Reformatie is de kerk niet voltooid. De verschillende
belegeringen die de stad heeft meegemaakt zoals in
1586, 1602 en vooral in 1674 en 1794,
hebben grote schade aangericht waaronder aan deze kerk.
Een deel tussen de toren en de zijbeuken verdween;
bij een blikseminslag van de toren werd de toren
ernstig beschadigd en kort daarna afgebroken.


voor meer informatie over deze kerk ga naar
www.rijksmonumenten.nl/monument/17255/sint-elisabethkerk/grave/