Bron: website kbogoes.nl

Datum: 31 mei 2018

Op bovengenoemde datum heeft de volgende informatie op internet gestaan:


Sacramentsprocessie Kwadendamme ( Zld. ) springlevend. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw kende Kwadendamme een Sacramentsprocessie, die vanwege afnemende belangstelling werd gestopt. In 2008, het jaar van het Cultureel Religieus Erfgoed, werd het initiatief genomen om voor één keer de Sacramentsprocessie opnieuw te laten rondgaan. Het plan werd met de nodige scepsis ontvangen. Was er wel voldoende draagvlak binnen de parochie en paste het wel in de huidige tijd? Deken Paul Verbeek stelde als voorwaarde dat de huidige geloofsgemeenschap een zeer belangrijk aandeel moest krijgen, maar dat er ook plaats kon zijn voor nostalgische elementen. De processie was zo'n groot succes dat besloten werd deze jaarlijks te houden. Heel bijzonder in deze tijd van ontkerkelijking. De dag begint om 14.00 uur met een eucharistieviering op de ‘Stenen Hoeve” aan de Siguitsedijk 15,een van de vele boerderijen ( Kerkhoeven ) rondom Kwadendamme, waar voor 1800 in het geheim door de katholieken werd gekerkt. Na de eucharistieviering trekt om 15.00 uur vanuit deze boerderij de Sacramentsprocessie over de bloemdijken met een monstrans, waarvan zeker is dat hij destijds op de Kerkhoeven werd gebruikt, via het Mariakapelletje aan de Vreelandsedijk naar de parochiekerk aan de Johan Frisostraat. Ruim 400 pelgrims, begeleiden het Allerheiligste. Communicanten, vormelingen, vertegenwoordigers van de parochiekernen uit Zuid-Beveland, Walcheren en Schouwen-Duiveland zullen meelopen in de processie. Diverse bedevaartorganisaties,als de Zouavengroep uit Oudenbosch, een delegatie van de Maria Ommegang uit Bergen op Zoom en de Damiaangroep uit Tremelo met vendelzwaaiers, diverse klederdrachtgroepen ( o.a. 'Mooi Zeeland' en 'Pront en Content' ) zullen het baldakijn met het Allerheiligste voorafgaan. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden verzorgd door Con Affezzione en de koren uit de parochiekern. In een bomvolle kerk zal om 16.30 uur de processie worden afgesloten met het Lof. Na afloop van de feestelijkheden verzamelen de processiegangers zich rondom het Bonifaciusbeeld, gemaakt uit een oude boom, achter het parochiehuis voor een feestelijke afsluiting van de dag, waarbij eenieder onder het genot van een door de parochie gebrouwen Bonifaciusbier, hopelijk zal kunnen terugkijken terugkijkt op weer een geslaagde Sacramentsprocessie. U bent van harte uitgenodigd deze processie bij te wonen. De KRO heeft bij monde van Leo Feijen toegezegd toe gezegd aan de processie aandacht te zullen besteden.