Bron: website kasen.nl

Datum: 15 september 2018

Op bovengenoemde datum heeft de volgenge informatie op internet gestaan:


Processie – 11 juni 2017

Het buurtschap Kasen is dit jaar de gastheer voor de jaarlijkse processie van de parochie Bunde. De zeer sfeerrijke gebeurtenis zal plaatsvinden op zondag 11 juni 2017 en begint met de saluutschoten om 06.00 uur. De viering van de Heilige Mis wordt gehouden op de Kasennerweg (15) t.o. de kapel. De Mis begint om 10.00 uur. Aan de Mis worden bijdragen geleverd door de communicanten en hun ouders/verzorgers, door de bijna honderdjarige Harmonie St. Agnes en door het koor. Na de Mis zal de processie de versierde Dennenberg af gaan om te eindigen bij de parochiekerk op het St Agnesplein in Bunde. Aldaar wordt voor een prettige afsluiting van een mooie dag gezorgd.

In verband met deze feestelijkheid zal de Kasennerweg (tussen de Wonkelestraat en de Braamstraat) en de Trentelenweg de gehele zondagmorgen voor al het verkeer afgesloten zijn.

Bij slecht weer gaat de processie niet door. Houd daarom tot het laatst de berichtgeving op de website www.kasen.nl in de gaten!

We gaan ervan uit dat veel mensen lopend de processie zullen volgen de Dennenberg af. En dus hopelijk ook niet met de auto naar Kasen komen. Er zijn weinig parkeermogelijkheden op Kasen. Parkeer u uw auto in verband met de processie in ieder geval niet langs de Dennenberg en ook niet voor de inrit van de huizen!