1 van 4

1 van de 7 kapellen die de Zeven Smarten van Maria uitbeelden

2 van 4

(klik op de foto en fullscreen)

tekst op de voorgevel tussen het raam en de deur


3 van 4

een kruiswegstatie,
zo zijn er veertien in de buitenmuren aangebracht

Veertien kruiswegstaties:

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
2. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders
3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
4. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder
5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
6. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af
7. Jezus valt voor de tweede maal
8. Jezus troost de wenende vrouwen
9. Jezus valt voor de derde maal
10. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd
11. Jezus wordt aan het kruis genageld
12. Jezus sterft aan het kruis
13. Jezus wordt van het kruis afgenomen
14. Jezus wordt in het graf gelegd

4 van 4

3 van de 7 kapellen die de Zeven Smarten van Maria uitbeelden

Zeven Smarten van Maria:
1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus
2. De vlucht naar Egypte
3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel
4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
5. Maria staat onder Jezus' kruis
6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafneming (een Piëta)
7. Jezus wordt begraven