Bron: website dewiezer.nl
Datum: 22 maart 2019
Op de bovengenoemde datum stond de volgende informatie op de bovengenoemde website:

WIERDEN – Emeritus-pastoor Jan Oude Vrielink heeft zaterdagochtend 26 mei de Mariakapel en het Mariabeeld ingezegend en ingewijd. Daarmee is de Wierdense Mariakapel aan de Vriezenveenseweg 36b officieel geopend voor publiek.
Vele geïnteresseerden waren zaterdagochtend naar de Mariakapel gekomen om het moment suprême van dichtbij mee te maken. Voor het stichtingsbestuur, onder aanvoering van Guus Oude Nijeweme, is een droom verwezenlijkt. Het is volgens Oude Nijeweme een bijzonder project dat in Wierden tot stand is gekomen. “Het wordt door veel Wierdenaren gedragen! We hebben van alle kanten veel ondersteuning gekregen, particulieren, bedrijven als ook de gemeente. Niet alleen in de vorm van royale giften, maar ook materialen of vrijwillige werkzaamheden.” Ook Henk Robben liet bij de opening duidelijk merken trots te zijn op dit mooie project. “Ik sta hier vandaag als Henk Robben, die zich verbonden voelt met de katholieke geloofsgemeenschap. Geloof en politiek moet je gescheiden houden, daarom heb ik vandaag de ambtsketen niet om.”
Voor de zegening van de kapel en het Mariabeeld was de in Wierden geliefde emeritus-pastoor Oude Vrielink door het stichtingsbestuur uitgenodigd. Hij sprak de aanwezigen kort toe, waarna hij de kapel en vervolgens het Mariabeeld inzegende. “Bijna dertig jaar heb ik op de algemene begraafplaats hiernaast mogen voorgaan bij het afscheid van een overledene; dan zag ik het graf ernaast waar de kort daarvoor ook iemand begraven was. Dan ging er wel eens door me heen: wie zou daar zijn voorgegaan? Tot aan het afscheid zijn we in hokjes verdeeld, maar daarna vallen de afscheidingen weg. Overledenen die vroeger verschillend dachten, liggen nu door elkaar heen. God kijkt over grenzen heen. Mag de Mariakapel daarom een plek zijn waar grenzen wegvallen en waar iedereen tot rust komt, kracht krijgt of zich thuis voelt.”
De bijeenkomst werd opgeluisterd door bijpassende popsongs die door het koor Local Sound ten gehore werden gebracht en Rob Kortenhorst praatte het geheel aan elkaar. Emeritus-pastor Cor van de Wiel sprak als liefhebber van de Mariakapellen in Twente zijn waardering uit voor de Wierdense kapel, naar voorbeeld van de Mariakapel in Tilligte. Ten slotte werd het formele deel van de opening afgesloten door secretaris Henny Wermers. Hij mocht de aanwezigen melden dat een anonieme gever, kort voor de opening, vijfduizend euro had gedoneerd voor de aanschaf van kaarsen.

Zusters Lidwina en Wilma
Bij de openingsplechtigheid waren tientallen geïnteresseerden aanwezigen, waaronder ook de twee Haagse zussen Wil en Coby Barnas, thans woonachtig in Tilburg. Ze hebben beiden een band met het oosten van het land, met Wierden in het bijzonder. De twee zussen – beiden dik in de tachtig – gaan als twintigers het klooster in als Zr. Lidwina en Zr. Wilma. Zuster Lidwina komt in Almelo als stagiaire terecht in het toen nog katholieke ziekenhuis. Daar ontmoet zij in 1970 de Wierdense Jo ten Cate-Breij (woonachtig tegenover de Mariakapel) die daar is opgenomen. Tussen beiden is een hechte vriendschap ontstaan, die tot op vandaag voortduurt. Ieder jaar, behalve de jaren dat de zusters in het buitenland woonden, bezoeken de zusters hun Wierdense vriendin. Telefonisch hebben ze zeer regelmatig contact. Zuster Lidwina heeft lange tijd in IJsland in een ziekenhuis gewerkt en de Wierdense Jo heeft haar daar zelfs in de jaren negentig nog opgezocht met haar echtgenoot. Zuster Wilma heeft in Zwitserland in het gevangeniswezen gewerkt.
Voor die periode hebben de twee dames gewerkt in Drenthe, waar destijds in het veengebied grote armoede was. Aldaar hebben ze veelvuldig onder zware arbeidsomstandigheden hulp verleend in de plaggehutjes; toevalligerwijs in de regio waar ook onze burgemeester Robben is opgegroeid. Hij liet in zijn toespraak dan ook duidelijk merken zich verbonden te voelen met de twee zusters.
Vanaf het eerste moment dat er sprake was van een mogelijke Mariakapel tegenover de woning van hun vriendin Jo, zijn de twee zusters erg belangstellend. Er zijn veel e-mails naar Tilburg gestuurd om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de kapel in wording. Dat zij een uitnodiging hebben gekregen was een hele grote eer voor hen en ze voelden zich bevoorrecht om bij de inzegening aanwezig te mogen zijn.

Het begon allemaal jaren geleden met een idee van Guus oude Nijeweme en zijn vrouw Jolanda. Zij hadden allang de droom om in Wierden een Mariakapel te bouwen. De Stichting Mariakapel Wierden werd opgericht en na jaren van voorbereidingen kon een ploeg van vrijwilligers in 2016 eindelijk aan de slag met dit prachtige initiatief. Het doel: een rust- en bezinningspunt van, voor en door Wierdenaren. Het resultaat mag er zijn: een prachtige, uit Bentheimer zandsteen opgetrokken kapel, hoogwaardig afgewerkt met een geweldig en uniek Mariabeeld, afkomstig uit de Italiaanse Dolomieten. Een klokkenstoel, schitterende glas in lood ramen en een fraaie inrichting met daaromheen een prachtig aangelegde tuin. Neem eens een kijkje in de kapel, deze is elke dag geopend van 8.00 uur tot 21.00 uur.