Bron: website arensgenhout.nl

Datum: 1 maart 2019

Op de bovengenoemde datum stond de hieronder vermelde informatie op de bovengenoemde website:


Mariakapel Kleingenhout ingezegend

Geplaatst op 4 juli 1954 door Math Vliegen

In het Mariajaar 1954, om precies te zijn op zondagmiddag 4 juli na het lof, werd door de Hulsbergse missiebisschop Mgr Bruls de Mariakapel in Kleingenhout op de T-splitsing Heihofweg, Putweg en Kleingenhouterstee ingezegend. Enkele jaren eerder, rond 1952, werd in Kleingenhout een buurtvereniging opgericht. Aanleiding voor de oprichting was het feit dat Kleingenhout in 1952 voor het eerst werd opgenomen in de processieroute. Het idee werd geboren om als rustaltaar voor de sacramentsprocessies een kapel te bouwen. Dit werd een behoorlijke klus voor de inwoners van het tweeënhalve straat tellende gehucht Kleingenhout. De begroting werd met ruim 30 procent overschreden. De devotie-kapel is toegewijd aan O.L. Vrouw van Fátima.

Het ontwerp van de kapel in Kleingenhout kwam van architect A. Kemps uit Heerlen. Hij ontwierp een kapel van baksteen met een torentje met daarin een bel, in het midden van het voorfront moest de ‘Sterre der Zee’ worden uitgebeeld.Deze constructie was echter technisch moeilijk uitvoerbaar en kwan godsdienstig niet overeen met de devotie. Voor de kapel zou een terras komen met zijdelings muurtjes van Kundersteen. Bij de bouw werd het mooier gevonden deze steensoort bij de kapel zelf te gebruiken. Hetgeen ook gebeurde. De archiiect ontwierp een altaar met een blad van ‘comblanchiène'(natuursteenplaat). In de praktijk bleek dit veel te duur te zijn. Daarom werden blauwe badkamertegels gebruikt. De rest van de bouw was identiek aan de ontwerptekening.

De bouwer van de kapel was Victor Dreessen (1888-1962), i.s.m. zijn zoon Hub. Beiden waren metselaar van beroep en woonden in Kleingenhout aan de Putweg. De belangrijkste handlanger was de vrjjgezel Hubert Qffermans wonende aan de Heihofweg. In feÍte heeft echter iedere inwoner van Kleingenhout letterlijk als figuurlijk zijn steentje biigedragen. Iemand die niet zo technisch was om bij de kapelbouw te helpen moest bv. de moestuin van Victor Dreessen omgraven omdat deze daar ivm de bouw van de kapel geen tijd voor had.

De kapel werd zoals gezegd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Fatima. De verering ‘was’ niet alleen terug te vinden in het beeld. Maar ook in de aanvankelijke plafondschildering. Uitbeeldende een draaiende zon omgeven door stralen in alle kleuren van de regenboog: voorstellende het Zonnewonder van Fatima. Dit Zonnewonder werd door een lekkage licht beschadigd. Men koos vervolgens niet voor restauratie maar voor een minder kunstzinnige oplossing. Het Zonnewonder werd overgeschilderd met lichtblauw met daarin zilversterren.

In de kapel werden de ramen voorzien van gebrandschilderd glas-in-lood voorstellende de verschijning van O.L.V. van Fatima en een engel die de communie uitdeelt aan kinderen. De plafondschildering en de twee gebrandschilderde ramen waren het werk van kunstschilder Joop Mull uit Utrecht. Ook werden in het altaar smeedijzeren symbolen aangebracht t.w. PX (pax christi), een A, een kruis en een Ω.

De.begroting voor de bouw van de kapel werd opgesteld door bouwer Hub Dreessen. De kosten werden vastgesteld op f 1161.80 en tijdens een ledenvergadering door de buurtvereniging ‘Kleingenhout’ goedgekeurd.

De begroting bestond uit:

Metselwerk:  bakstenen     f  420.28
kundersteen                       f    75.00
beton                                  f   60.00
vloertegels                          f   27.72
altaar                                  f  145.80
Dakwerk:      balken            f    32.00
planken                               f    44.00
leien                                    f   200.00
Terras:         twee trappen  f      62.00
flagstone                             f      95.00
(vloersteen)
___________
TOTAAL       f 1161.80

De volgende schenkingen vonden plaats:

  • Het grondgebied werd geschonken door Mej Maria Habets (1889:1983), wonende aan de Heihofweg en beter bekend als Máriá va Weusten.
  • Het hekwerk werd geschonken door de familie Tinus Willens- Bemelnans, die ook de smeedijzeren letters schonk. Dit alles werd vervaardigd door smid Wiel Kerckhoffs uit Geulle. Hij was een schoonzoon van de familie Willems, die aan de Heihofweg woonde in hoeve ’t schuurke.
  • Het beeld en de torenbeL werden geschonken door de familie Gijzen (Math-Gijzen en de dochters mej Tina Gijzen en Lia Crijns-Gijzen + Sjeng CriJns), wondende aan de Putweg.
  • Het voegwerk liet de familie Sjo Vankan-Bouwens wonende aan de Heihofweg uitvoeren door een voeger.
  • Het kapplan van het dak werd gratis gemaakt door een aannemersbedrijf.
  • De gebrandschilderde glas-in-lood ramen en de plafondschildering werden door Joop Mull gratis vervaardigd. Ook schilderde hij een rozenkrans om het hart dat in het voorfront was vervaardigd.

De begroting werd met f 400,00 overschreden.

De plechtige inwijding vond plaats op zondag 4 juli 1954. Na het H. Lof van 15.00 uur ging men in processie van de St. Clemenskerk in Hulsberg naar Kleingenhout. Hier werd de kapel ingezegend door de Hulsbergse missionaris Mgr. Bruls. Fanfare St. Clemens luisterde de plechtigheid muzikaal op.

(Bron: publicatie Maurice Pluijmakers en Roger Crombag d.d. 5 juli 1988)

Meer weten over de wegkruisen en wegkapellen in Arensgenhout: klik hier beneden op de Tagged wegkruisen en kapellen.

Door alleen Wegkapel 6336PC in het zoekveld te typen krijgt u meer informatie deze wegkapel.