2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders


3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis


4. Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder


5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen


6. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af


7. Jezus valt voor de tweede maal


8. Jezus troost de wenende vrouwen


9. Jezus valt voor de derde maal


10. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd


11. Jezus wordt aan het kruis genageld


12. Jezus sterft aan het kruis


13. Jezus wordt van het kruis afgenomen


14. Jezus wordt in het graf gelegd