Kapel H. Maria en H. Dymphna

 

De Kapel H. Maria en H. Dymphna eerder bekend als kapel van Gageldonk is een kleine kapel gelegen in de wijk Gageldonk in de Haagse Beemden in het noorden van Breda. De kapel bevindt zich achter de Bethlehemkerk niet ver van het Hooghuys. De oorspronkelijke naam in de 14e eeuw is Capelle S. Marie in Gageldonck.

Geschiedenis
Waarschijnlijk was de eerste kapel een onderdeel van het kasteel en geen afzonderlijk gebouw. In 1438 was Henricus (de) Bye kanunnik van de collegiale kerk in Breda en deken van het kapittel. De vier missen per week leverden een inkomen op van circa vijftig rijksgulden, waardoor de kapel kon blijven bestaan. De kapel is toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. Ook werd de heilige Dymphna, de patrones tegen de zwakzinnigheid in de kapel vereerd, waarvan de feestdag is op 15 mei.
Tijdens de belegeringen van Breda in 1624-1625 en 1627 werden er geen diensten gehouden in de kapel. Tijdens de Reformatie werden katholieke kerkgebouwen ontruimd ten behoeve van de protestantse religie.
In het begin van de 20e eeuw werd de kapel door de pachter van de nabijgelegen boerderij als bergplaats gebruikt. In 1907 werd de kapel ontdekt door leden van de Rijkscommissie. In 1917 werd het gered door H. Rops op een openbare veiling. De vereniging Hendrick de Keijser uit Amsterdam schonk 3000 gulden ter redding van de kapel. De kapel is in 1954 gerestaureerd.
De Bethlehemparochie heeft in haar prille jaren, toen de Bethlehemkerk er nog niet stond, vieringen gehouden in de kapel en er werd gedoopt. Na enkele jaren van sluiting is het De Stichting Ondersteuning Katechese (STOK), opgericht in december 1993, gelukt om samen met vele enthousiaste vrijwilligers de kapel dagelijks open te stellen voor bezoekers. Zij ondersteunt het behoud van de kapel. Men kan in de kapel even tot rust komen en kracht vinden om in Gods vertrouwen met het leven verder te gaan. De kapel heeft in deze periode de naam H. H. Maria en Dymphna kapel gekregen.
Vanaf 1 januari 2016 is de Augustinusparochie huurder van de kapel. Samen met dezelfde groep vrijwilligers zal zij zich inzetten om de kapel een plek van rust, geloof en inspiratie te laten zijn voor iedere bezoeker en voorbijganger die er binnengaat. Schriftelijke informatie in de kapel of kijk op de site:
www.augustinusparochiebreda.nl

Bij onraad: 06 - 33159920