Mariakapel

Bakstenen kapel afgedekt met stucwerk en pilasters in
imitatiehardsteen. Neogotische stijlkenmerken zoals:
pinakels, hogels en kruisbloem. Naar vormgeving en
versiering een uniek monumentje in Limburg.

Vroegste vermelding in 1803 op de Tranchotkaart. In
deze vorm vermoedelijk gebouwd tussen 1840 en 1850
door de burgemeestersfamilie Koten.

Na een eerdere restauratie in 1907, van september
1999 tot september 2000 opnieuw grondig
gerestaureerd door buurtbewoners op initiatief van
Harrie Ruber, Jo Janssen en Piet Dukers, met
medewerking van diverse plaatselijke ondernemers en
de Buurtvereniging ̎ De Kempen ̎. Bij deze restauratie
werden de kruisvensters in de zijgevels ontdekt.

Advisering door de Stichting Kruisen en Kapellen in
Limburg te Roermond, Architect Ir. H.M.J. Palmen
te Sittard en de Heemkundevereniging ̎ Bicht ̎.

De kapel staat sinds 1985 op eigendom van de
gemeente Born die ook in het onderhoud voorziet en
de materiaalkosten van de restauratie in 2000 volledig
financierde.

Plechtig ingewijd op de feestdag van Maria Geboorte
(8 september) van het jubeljaar 2000 door Pastoor
G.W. Schmitz van Papenhoven-Grevenbicht.