klik op de foto, fullscreen en zoom in
(kunt u het niet goed lezen, de tekst staat ook onder deze foto getypt weergegeven)


Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Smarten 
Nood leert bidden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) gold dit zeer zeker ook
voor de bevolking van Afferden. Zo is in het begin van de 17de eeuw te Afferden een zeer
actief godsdienstig leven ontstaan. Pastoor Jan van Goch heeft in 1612 de kleine kapel
van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten laten bouwen. 

Op bedevaart naar Afferden
Vooral mensen uit het land van Cuijk, waar katholieke vieringen verboden waren, kwamen
in de 17de en 18de eeuw ter bedevaart naar dit bedehuisje. De kapel werd vroeger ook
wel `kapelletje der Zeven Weeën` genoemd. Door krijgsgeweld in de 17de eeuw werd de
kapel verwoest. Pastoor P. Vossen heeft deze in 1688 laten herbouwen. 

Uitbreiding
Omdat de ruimte van het kapelletje erg beperkt is, liet Pastor W. Berden in 1909 een
grotere kapel bouwen. Deze sluit aan de achterkant door middel van een trapje direct aan
op de kleine kapel.  De grote kapel is een zeshoekig bakstenen gebouw met een eveneens
zeshoekige ingesnoerde toren, bekroond met een kleine klokkentoren. De bouwstijl is
neoromaans. Het gebouw is een mooi voorbeeld van de traditionele kapelbouw. Het is in
1983 grondig gerestaureerd en wordt tegenwoordig nog gebruikt voor kerkelijke vieringen.
Ook komen er vandaag de dag nog regelmatig groepen, met name uit Duitsland, op
bedevaart naar de kapel. 

Kleine kapel
De kleine kapel heeft een Griekse kruisvorm en uit het leien kruisdak verrijst een vierkant
klokkenspitsje met de tekst `Ave Maria`. Het houten altaar met vier getorste zuiltjes en een
schelpnis dateert uit de 17de eeuw, evenals het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten.