klik op de foto en fullscreen
of
lees de overgetypte tekst onder de foto

Kapel Onze Lieve Vrouwe van de Heikant

Het was een lang gekoesterde wens van
H.J.M. Maas (1929-2005) pastoor van de St. Odulphusparochie
van 1970 tot 2002 dat er een kapel zou worden gebouwd
te midden van de nieuwe woonwijken in Best.
Bij zijn 40 jarig priesterfeest kon deze wens door
schenkingen van het kerkbestuur/ parochianen en ?
in vervulling gaan. De bouwwerkzaamheden werden door een
groot aantal parochianen belangeloos verricht.
De grond waarop de kapel is gebouwd werd geschonken
door Piet en Anneke Spierings van Summeren.

De kapel werd op 5 mei 2001 plechtig ingezegend door de
bisschop van het bisdom den Bosch Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans
en door pastoor H.J.M. Maas.

Stichting Geschiedenis van Best.