De 5 BLIJDE GEHEIMEN uit het ROZENKRANSGEBED


1. De engel GABRIEL brengt de blijde boodschap aan MARIA

2. MARIA bezoekt haar nicht ELISABETH


3. JEZUS wordt geboren in een stal in BETHLEHEM

4. JEZUS wordt in de TEMPEL opgedragen


5. JEZUS wordt in de TEMPEL teruggevonden