4 glas-in-loodramen, klik op de foto's en fullscreen


1 van 4

vroeger heeft in dit raam ook het jaartal 431 gestaan, ter herinnering aan het concilie van Efese (431) dat aan Maria de titel Moeder van God toekende

2 van 4

het jaartal 680 refereert aan het concilie van Constantinopel


3 van 4

het dogma, de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, werd op 8 december 1854 met de pauselijke bul Ineffabilis Deus afgekondigd door paus Pius IX

4 van 4

het jaartal 1950 refereert aan het feit dat de paus op 1 november van dat jaar plechtig verklaarde dat Maria met ziel en lichaam ten hemel is opgenomen