Bron: website parochiegabriel.nl

Datum: 19 juni 2018

Op de bovengenoemde datum stond de hieronder vermelde informatie op de bovengenoemde website:


Geloofskern OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil

Geschiedenis van de RK-kerk in Loil

De Loilse kerk is gesticht in 1910 en ingewijd op 27-11-1910. Ph.J.J. Inden was de eerste pastoor. In de toegepaste bouwstijl vinden we neogotiek terug. De ramen van de kerk tonen hiervan nog enkele variaties. Het glas in lood is deels nog origineel en deels vernieuwd.

Vrij snel na de stichting van de parochie kwam het verenigingsleven op gang. De Loilse verenigingen, die in de begintijd van de parochie zijn opgericht, bestaan nog steeds en hebben een hechte band met de geloofsgemeenschap.

Er hebben in de loop der jaren veranderingen plaatsgevonden in de kerk, want de tand des tijds werd ook in Loil zichtbaar. Die vroeg om de nodige onderhoudswerkzaamheden: voor het kerkbestuur van toen de aanleiding een 'meerjarenplan van aanpak' op te stellen.

Veel vrijwilligers en verenigingen hebben een berg werk verzet om de kerk weer op orde te krijgen en zelfs het dak werd voorzien van nieuwe leien. Ter afsluiting van de renovatie werd o.a. een lied gecomponeerd waarin de volgende tekst was verwerkt.

De glans van fonkelnieuwe leien op het dak is niet zomaar een glans. Het is een glans die de weerspiegeling is van de vitaliteit van de Loilse gemeenschap.

De laatste renovatiewerkzaamheden dateren van 2012. De verwarming van de kerk werd geheel vernieuwd en er is een keukentje en toiletvoorziening gerealiseerd. Ook is de achtergevel van de pastorie hersteld en is de kelder waterdicht gemaakt, allemaal door Loilse vrijwilligers.