Bron: website monumentenkaart.doetinchem.nl

Datum: 1 juni 2018

Op bovengenoemde datum heeft de volgende informatie op internet gestaan:


REDENGEVENDE BESCHRIJVING NIEUW WEHL, NIEUW WEHLSEWEG ONG. GELDERS GENOOTSCHAP 0 SECTOR CULTUURHISTORIE

gemeente : DOETINCHEM
postcode + plaats : 7031 HW NIEUW-WEHL
straat + huisnr. : Nieuw Wehlseweg, ongenummerd
naam object :
bescherming: Gemeentelijk monument
eigenaar/gebruiker(s) : zie vervolgblad
kadastrale gegevens : zie vervolgblad
oorspr. functie : Mariakapel
huidige functie : Mariakapel
bouwjaar : circa 1950
architect : onbekend
bouwstijl/type : Delftse School
beschrijver : drs. J. Westerman
datum beschr. : 22-04-2004
datum foto : 21-04-2004
neg. nr. : JW
bronnen :

Typering
Mariakapel met plantsoen uit circa 1950.

Historie en ligging
De kapel ligt aan de zuidzijde van de Niew Wehlseweg nabij de hoek met de Deutseveldstraat tegenover de pastorie van de rooms-katholieke kerk. Rondom de kapel ligt een plantsoen. Het kapelletje is omstreeks 1950 opgetrokken. De architect van de kapel is niet bekend.

Beschrijving
Plattegrond en opbouw De kapel heeft een vierkante plattegrond. De structuur bestaat uit een aan drie zijden geopend baldakijn met gesloten achterwand. De kapel is afgedekt met een zadeldak dat aan weerzijden rust op uitkragend metselwerk. Op het dak liggen niet-gesmoorde Romaanse pannen. Exterieur De kapel staat op een podium dat drie treden hoog is. Aan de drie open zijden van de kapel bevindt zich een in ovaalvorm aangelegd trap over de hele breedte. De drie zijden die geopend zijn, bestaan uit eenvoudige, grote rondboogopeningen. Op de hoeken aan weerszijden van de voorgevel bevinden zich overhoeks geplaatste steunberen. De gevels van de kapel zijn uitgevoerd in schoonmetselwerk (Vlaams verband). Op enkele markante plaatsen in de architectuur van de kapel zijn natuurstenen blokken aangebracht (aanzetten bogen, sluitstenen bogen, afwerking steunberen). De achterwand van de kapel is aan de buitenzijde geheel blind. Interieur In de kapel bevindt zich tegen de achterwand een altaar van hardsteen dat steunt op twee korte ronde gemetselde zuilen. Op de voorzijde van het altaar staat de tekst “MOEDER VAN DE VREDE.” Het geheel staat op een natuurstenen plaat van een trede hoog. In een ondiepe rondboognis achter het altaar staat een groot beeld van Maria. De rand van de nis is gedecoreerd met gekleurde bakstenen. Boven het Mariabeeld bevindt zich een deel van een stralenkrans.

Reden van plaatsing
Architectuurhistorische criteria: - De kapel met plantsoen vormt voor Wehl in het algemeen en Nieuw-Wehl in het bijzonder een goed voorbeeld van een eenvoudige kapel uit de jaren van de Wederopbouw in een sobere neo-romaanse stijl. De kapel is gaaf bewaard. Typologisch is het object van belang als goed voorbeeld van een rooms-katholieke kapel.
Stedenbouwkundige criteria: - De kapel maakt deel uit van de kern Nieuw-Wehl en is aldaar onderdeel van het Rooms-katholieke ensemble dat bestaat uit Fatima, de kerk, de pastorie en de kapel. Langs de Nieuw Wehlseweg speelt de kapel een beeldbepalende rol. Cultuurhistorische criteria: - De kapel is van belang als een goed voorbeeld van de Rooms-Katholieke cultuur in Nieuw Wehl rond 1950 en als zodanig een getuige van de geschiedenis van het geestelijk leven ter plaatse. Meer specifiek is de kapel een getuige van de Mariadevotie die in de 19de en 20ste eeuw een hoge vlucht nam.