Bron: website rkparochiemariamagdalena.nl

Datum: 26 augustus 2021

Op bovengenoemde datum heeft de volgende informatie op internet gestaan:


Openingstijden

Elke dag is de Mariakapel geopend tussen 9.00 en 19.00 uur. Van 1 november tot 1 april sluit de Mariakapel om 17.00 uur.
De ingang bevindt zich aan de kant van de Prinses Irenestraat.

Geschiedenis

De kapel is gebouwd als doopkapel. Net als vele klassieke doopkapellen daalde men met drie treden af in deze kapel. De gebrandschilderde glas-in-loodramen tonen taferelen die verband houden met het doopsel.

Bij de herinrichting van de kerk in 1979-1980 is de doopvont verplaatst naar het priesterkoor. De kapel is toen heringericht als Mariakapel. In 2000 is de kapel gemoderniseerd en zijn de glazen deuren geplaatst, waardoor de kapel elke dag geopend kan zijn. 

In de kapel staat het zilveren beeld van Maria van Kevelaer. Jaarlijks op de tweede donderdag in augustus gaat dit beeld mee met de bedevaart naar Kevelaer. Aan de wanden sieren twee kleine vaandels met AM (Ave Maria) erop en twee grote vaandels van Maria en St. Werenfridus.