klik op de foto

(voor Nederlandse vertaling, zie onder deze foto)


Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.