klik op de foto
kunt u het niet goed lezen, ga dan naar de overgetypte tekst hieronder


HEER JEZUS CHRISTUS, ZOON VAN DE VADER,
ZEND NU UW GEEST OVER DE AARDE
LAAT DE H. GEEST WONEN
IN DE HARTEN VAN ALLE VOLKEREN,
OPDAT ZIJ BEWAARD MOGEN BLIJVEN
VOOR VERWORDING, RAMPEN EN OORLOG.
MOGE MARIA, DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN,
ONZE VOORSPREEKSTER ZIJN. AMEN.