klik op de foto, fullscreen (en zoom in) of
lees de overgetypte tekst hieronder


Onder Uw Bescherming 

Heilige Maria, Moeder van God, gedenk hoe
uw Zoon Jezus u onder het Kruis aan de mensen
tot Moeder heeft gegeven. Opdat met uw liefde
als Moeder onze wereld, onze Kerk, onze gezinnen,
allen die alleen staan, of eenzaam zijn.

In de naam van Jezus, uw zoon en onze Verlosser,
wijden en vertrouwen wij ons bijzonder aan u toe,
onszelf, onze kinderen, al onze geestelijke en tijdelijke
belangen. Laat ons uw bescherming en voorspraak
ondervinden, zoals eens in Cana, waar uw Zoon Jezus
op uw woord wonderen deed.

Schenk ons een vast geloof, een sterke hoop, een vurige
liefde. Verkrijg genezing voor wie ziek is, troost
voor wie bedroefd is, uitkomst voor wie in nood
is. Leid de stervenden naar het eeuwige licht.

Bescherm onze tegen de geest van kwaad en verval,
verkrijg voor ons vergeving en maak ons tot
getuigen van Gods liefde en vrede. Laat ons,
O Maria, met uw Zoon Jezus verbonden blijven
in leven en in sterven. Amen.
___________________________________________
Moeder van God        Troosteres van de bedroefden
Moeder van de Kerk              Koningin van de Vrede
                                                                 jan. 2007