Moeder van Altijddurende Bijstand, ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor Uw beeltenis neer. Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot U zijn toevlucht genomen. Gij hebt op aarde zo dikwijls aan Uw goddelijke Zoon Uw moederlijke bijstand verleend. Met tedere zorg heb Gij Hem in Zijn jeugd beschermd en geleid. Gedurende Zijn openbaar leven Hem getroost en bemoedigd. In de smartvolle uren van Zijn lijden gesterkt.

Wees zo ook voor mij een Moeder van Altijddurende Bijstand.

Maria, ook ik ben Uw kind. Aan het kruis heeft Uw goddelijke Zoon U als mijn Moeder gegeven en hebt Gij mij als Uw kind aangenomen. Ik weet, dat Gij over heel de wereld vooral Uw kinderen, die U in deze beeltenis vereren, met ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt overladen. Voor mijzelf en voor hen allen dank ik U oprecht voor Uw Liefdevolle bescherming. Laat mij ook nu niet ongetroost van U heengaan. Voortdurend, maar vooral in de moeilijkheden waarin ik thans verkeer, heb ik Uw moederlijke bijstand nodig.

Moeder! Zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer en verkrijg voor mij van Uw goddelijke Zoon de gunsten, waarom ik U thans met alle aandrang smeek. Ik beloof U dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven, totdat ik U zal komen bedanken in de hemel.

Gij kunt mij helpen, Gij wilt mij helpen, Gij zult mij helpen,
o machtige, o goede, o getrouwe Moeder van Altijddurende Bijstand.
Amen.