klik op de foto, fullscreen (en zoom in)
(kunt u het niet goed lezen, de tekst staat ook onder deze foto getypt weergegeven)


Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader,
zend nu Uw Geest over de aarde.
Laat de H. Geest wonen in de harten
van alle volkeren, opdat zij bewaard
mogen blijven voor verwording, rampen
en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle Volkeren
die eens Maria was, onze Voorspreek-
ster zijn. Amen.