1 van 4

Sint Jozef met kind Jezus

2 van 4

Mariavisitatie
(het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth)


3 van 4

Glas-in-loodraam in de kapel
(macro- en microkosmos:
het heelal tegenover de schelp in het zand)

4 van 4

kleurplaten voor de kinderen