Een ex-voto is een voorwerp geplaatst bij een altaar of heiligenbeeld (in dit geval Maria) in een bedevaartsoord (in dit geval de Hasseltse kapel) of kerk als smeekbede en/of dank aan God of een heilige (in dit geval Maria) voor een te verkrijgen dan wel verkregen gunst.