klik op de foto's en fullscreen


1. de profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus


2. de vlucht naar Egypte


3. het zoekraken van Jezus in de Tempel


4. ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg


5. Maria staat onder Jezus's kruis


6. Maria omhelst Jezus's dode lichaam na de kruisafneming (Piëta)


7. Jezus wordt begraven