Blijde geheimen:
De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Annunciatie)
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth (Maria-Visitatie)
Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem (Kerstmis)
Jezus wordt in de tempel opgedragen (Maria Lichtmis)
Jezus wordt in de tempel teruggevonden (Heilige Familie)

Geheimen van het Licht
De doop van Jezus in de Jordaan (Doopsel van Jezus)
De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana
Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods
De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor (Gedaanteverandering van de Heer)
Jezus stelt de Eucharistie in (Witte Donderdag/Sacramentsdag)

Droevige geheimen (Goede Vrijdag)
Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
Jezus wordt gegeseld
Jezus wordt met doornen gekroond
Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
Jezus sterft aan het kruis

Glorievolle geheimen
Jezus verrijst uit de doden (Pasen)
Jezus stijgt op ten hemel (Hemelvaart)
De Heilige geest daalt neer over de apostelen (Pinksteren)
Maria wordt in de hemel opgenomen (Maria-Tenhemelopneming)
Maria wordt in de hemel gekroond (Maria Koningin)