Bron: website parochiegabriel.nl

Datum: 8 juni 2018

Op de bovengenoemde datum stond de hieronder vermelde informatie op de bovengenoemde website:


Uit de informatie van de Oudheidkundige Vereniging Wehl blijkt dat de kapelletje op 15 november 1939 is ingezegend door pastoor Holtslag. Dit Veldkapelletje was een geschenk van broeder overste van het St. Martinusklooster en stond oorspronkelijk aan het voetpad, 'Het gangetje' achter het St. Martinus-klooster. Wehl was de tweede plaats in de Liemers dat een Bidkapelletje kreeg. Halfweg de vijftiger jaren werd dit gangetje afgesloten en mede daardoor raakte de kapelletje geleidelijk aan in de vergetelheid.

Toen echter de gemeente Wehl in de tweede helft van de tachtiger jaren het Martinusklooster aankocht zagen sommige Wehlenaren de kans om het kapelletje van de ondergang te redden. Door het te verplaatsen en te laten restaureren zou het bewaard kunnen blijven voor het nageslacht. Op initiatief en door inzet van de Oudheidkundige Vereniging Wehl, van veel vrijwilligers en van de gemeente Wehl is het gebouwtje in 1988 'verhuisd' naar de Wilhelminastraat bij het zorgcentrum. In 2006 is de omgeving van het in oude glorie herstelde kapelletje opgeknapt en kan iedereen er weer terecht.