Bron: website tvvalkenburg.tv

Datum: 15 juni 2018

Op de bovengenoemde datum stond de hieronder vermelde informatie op de bovengenoemde website:


Met circa 10 vrijwilligers, vele sponsoren en inbreng van externe bedrijven is het Kernoverlg Vilt trots op het feit dat de Mariakapel aan de Rijksweg in Vilt opgeknapt en weer in gebruik is genomen. Afgelopen zaterdagmiddag kon pastoor John Burger de moooie kapel inzegenen en er een H.Mis in opdragen.

Voorafgaande aan de mis dankt Kernoverleg voorzitter John Creusen iedereen die in welke vorm ook heeft meegewerkt aan dit eindresultaat. Anderhalf hebben de voorbereidingen en de werkzaamheden geduurd. De eerste renovatie na de oprichting van deze kapel in 1971.

In de voormalige gemeente Berg & Terblijt werd de kapel door burgemeester Muijtjens op 18 september 1971 aan de inwoners overgedragen. Maar de kapel bleef in eigendom van de gemeente. De kapel is een ontwerp van architect Rob Ubachs uit Houthem. Het toenmalige `Mariabeeld werd gemaakt door beeldhouwer Frans Timmermans uit Houthem. DE aannemingssom in 1971 bedroeg 10.000 gulden. Afgezet tegen de totale renovatiekosten nu: bijna  € 36.000,-. Daarvan droeg de gemeente € 10.000,- bij, sponsoring € 4000,-. De bewoners brachten € 2400,- bij elkaar en de inbreng van de vrijwilligersgroep wordt berekend op circa € 19.000,-.

Veel dorpsbewoners waren zaterdagmiddag aanwezig bij de in gebruiksname van de kapel. Harmonie Amicitia/Concordia verzorgde de muzikale bijdrage.

Vanaf aanstaande zondag ziet u in het programma TV Valkenburg Vandaag een videoverslag van de feestelijke ingebruikname en hoort u het verhaal van twee vrijwilligers die meewerkten aan de restauratie.

Foto’s Fons Winteraeken, TV Valkenburg