1 van 5
klik op de foto en fullscreen (en zoom in)


2 van 5
klik op de foto en fullscreen (en zoom in)


3 van 5
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Handel


4 van 5
Hof van Olijven (Gethsemane)


5 van 5
De zeven wegkapelletjes, onderdeel van het bedevaartscomplex Handel, aan de weg tussen Handel en Gemert zijn niet gefotografeerd. Deze kapellen illustreren de zeven smartelijkste episoden uit het leven van Maria, te weten:

1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus
2. De vlucht naar Egypte
3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel
4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
5. Maria staat onder Jezus' kruis
6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafneming
7. Jezus wordt begraven