Bron: website groot-waterland.nl

Datum: 10 juli 2018

Op hier boven genoemde website en datum heeft de onderstaande informatie op internet gestaan:


Bedevaart naar Maria van het Water in Boelenspark Volendam

21 juni 2018 | categorie: Edam-Volendam | bron: NIVO

Zaterdagmiddag vond er weer een bedevaart plaats naar de kapel van Maria van het Water in het Boelenspark. Een grote groep Belgische pelgrims en een priester waren met bussen naar Volendam gekomen. Bij het Mariabeeld was een grote partytent geplaatst. Hier konden de gelovigen terecht voor allerlei religieuze voorwerpen en gebedenboekjes van Maria van het Water.

De pelgrims werden door zieneres Hille Kok opgewacht, die met hen in gesprek en gebed ging bij de kapel. Om 12.00 uur arriveerden de pelgrims en in de tent kon men broodjes eten en koffie/thee drinken. Vervolgens werden bij het Mariabeeld de rozenkrans gebeden, liederen gezongen en intenties uitgesproken. Hierna was er gelegenheid om in het park te biechten bij de meegereisde priester. Om 15.00 uur was er een H. Mis in de tent, waarin de Belgische priester voorganger was