Rustpunt aan de Maas 

Op deze plek bij de Maas werd rond het jaar 900 een kerkje gebouwd.
Historische gegevens hierover zijn niet bekend. Wel weten we dat het kerkje in de loop der
eeuwen verschillende keren is verwoest en herbouwd. In 1869 werd hier voor de laatste keer
een geheel nieuwe kerk gebouwd. Deze was tot in de Tweede Wereldoorlog het centrum van
het religieuze leven in Well.

Tweede Wereldoorlog
In de Tweede Wereldoorlog werd deze kerk grotendeels verwoest. Ter herinnering aan het
oorlogsgeweld werd omstreeks 1950 op deze plek een kapel opgericht. Aan de
Hoenderstraat werd in diezelfde jaren een nieuwe kerk gebouwd, de huidige Sint Vituskerk.

Het oude kerkhof
Gedurende meer dan duizend jaren zijn op dit oude kerkhof aan de Maas inwoners van Well
begraven. Op het kerkhof ziet u ruim 70 gedenktekens uit de afgelopen 500 jaar.
Deze gedenktekens zijn gemaakt van steen, hout en smeedijzer en nog geheel of gedeeltelijk
intact. Het oudste gedenkteken dateert uit 1574.
Aan de zuidkant van het kerkhof werd in 1857 de kerkhofkapel gebouwd. Het is één van de
oudste voorbeelden van de 19de-eeuwse, neogotische bouwstijl in Limburg. In de kapel
staat een beeldengroep, replica’s van de originele beelden die in de Sint-Vituskerk staan.
De beeldengroep stelt Christus aan het kruis voor, met aan weerszijden Maria en Johannes.
Bij deze beeldengroep staat de inscriptie `Consummatum est`: `Het is volbracht`.

Rijksmonument
Het hele kerkhof en de kerkhofkapel uit 1857 is een rijksmonument. De kerkhofmuur bestaat
gedeeltelijk uit fragmenten van de oude kerk uit de 19de eeuw. Aan de Grotestraat is ook
nog een gedeelte van een kerkfundament uit de 17de eeuw zichtbaar. Op het kerkhof
ziet u ook nog enkele funderingen en muurresten van deze 17de-eeuwse kerk.