Dit Maria-kapelletje werd omstreeks 1967 door de beweging ˈBrabantia Nostraˈ (opgericht in 1935) langs de hier gelegen nieuwe rijksweg gebouwd. Het beeld stelt de Heilige Maagd Maria en Haar kind Jezus voor.
Het werd gebouwd in plaats van een soortgelijk nabijgelegen kapelletje met hetzelfde beeld. Dit werd opgericht in 1939 aan de toenmalige rijksweg en moest later wijken voor de aanleg van de nieuwe weg. Het had ten doel vanuit het Noorden komend te attenderen op de nadering van het katholieke Brabant met zijn sterke Maria-devotie.
Het beeld is van de beeldhouwer Manus Evers (1903-1981). De architect van beide kapelletjes was Jos Bedaux (1910-1989).
Brabantia Nostra staakte eind zestiger jaren zijn activiteiten. Het beheer van dit kapelletje werd echter voortgezet. In 1994 nam de gemeente Zevenbergen welwillend de eigendom over om het beheer en de instandhouding voor de toekomst veilig te stellen. Brabantia Nostra kon hierna ook formeel zijn bestaan (als stichting sedert 1939) beëindigen.