ˈEen wondere verrassing ˈDe kapel H.H. Maria/Dymphna

 

In het oudste register, dat nog van vóór 1400 dateert werd er reeds gesproken van een ˈAltare in Gageldonc en wordt deze kapel als castralisˈ dus bij een kasteel behorend betiteld.
Op grond van stijlkenmerken van de huidige kapel schat men de bouwtijd van deze kapel op het begin van de zestiende eeuw. Zeker is echter, dat er reeds vroeger op deze plaats een kapel heeft gestaan. Zij wordt namelijk genoemd in de registers van Beneficiën (kerkambten met een vast inkomen) in het aartsdiaconaat Kemperland en droeg toen de naam: ˈCapella S. Marie in Gageldonckˈ. Voor de bediening van en het Mislezen in de kapel was een inkomen van vijftig rijnsguldens verbonden met de verplichting van vier H. Missen in de week.

De huidige naam is ˈKapel H.H. Maria/Dymphnaˈ. Er is namelijk een traditie dat de H. Dymphna beschermheilige voor psychische ziekten (Alzheheimer, depressies enz) in de kapel vereerd werd. Zij was een Ierse koningsdochter, die leefde in de zevende eeuw, gevlucht voor haar vader die haar wilde huwen. Nu is de beheerder van de kapel de ˈStichting Ondersteuning Katecheseˈ (statutair opgericht 14 december 1993).

De Stichting Ondersteuning Katechese stelt zich ten doel deze kapel met de beschikbare financiële middelen en door giften open te kunnen stellen voor de behoefte aan stille momenten voor buurtbewoners en passanten. In de kapel zullen ook landelijke religieuze en culturele activiteiten plaats vinden die passen in deze kapel.

INFO: 076 - 5651987