Bron: website meertens.knaw.nl

Datum: 25 mei 2018

Op bovengenoemde datum heeft de volgende informatie op internet gestaan:


Nijmegen, gemeente Nijmegen, Gld

Locatie:           Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk.
Bisdom:           ‘s-Hertogenbosch.
Cultusobject:   O.L.Vrouw (Lourdesgrot).
Datum:            11 februari.
Periode:           20e eeuw.
Adres:             Hatertseweg...

De openbare cultus van O.L. Vrouw van Lourdes in de aan haar toegewijde parochie te Nijmegen heeft zich in de loop der jaren beperkt tot de liturgische viering van haar feestdag, terwijl de Lourdesgrot naast de kerk nog altijd gelegenheid biedt tot individueel gebed. Geen bedevaart.


Algemeen
- De grote Mariabedevaarten van Nederland naar Lourdes sedert de tweede helft van de negentiende eeuw hadden tot gevolg dat de devotie tot O.L. Vrouw van Lourdes vaak ook in de eigen parochie uitdrukking vond in de vorm van een imitatie-Lourdesgrot, veelal naast de kerk aangelegd. Vóór deze grot kwamen parochianen individueel bidden, meestal na de kerkdienst; soms ook trok men er in processie naar toe. Dit was ook te Nijmegen het geval met de grot die na de bouw van de parochiekerk, toegewijd aan O.L. Vrouw van Lourdes, terzijde van de kerk werd opgericht. Deze was ook het uitgangspunt van bedevaarten naar Katwijk aan de Maas (N.Br.), waar O.L. Vrouw van Lourdes op meer bijzondere wijze wordt vereerd. Na de tweede wereldoorlog werd deze Nijmeegse Lourdesgrot hersteld en opnieuw in de godvruchtige aandacht van de parochianen aanbevolen. Individueel kan men er nog altijd komen bidden; er zijn geen processies meer naar de grot. Jaarlijks wordt de gedenkdag van O.L. Vrouw van Lourdes met een feestelijke eucharistie gevierd. Nog steeds gaan parochianen, evenals andere stadsgenoten, op bedevaart naar O.L. Vrouw van Katwijk.

Bronnen
??

                                                                                                 Augustinus Hollaardt.